Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality

 • Oznámenie​ NLC-ÚLPV Zvolen o vydávaní duplikátu osvedčenia resp. certifikátu

 • Spôsob určennia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
  Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC) platný od 1. augusta 2019 Viac ...​

 • 10. - 11. september 2019
  Aktualizačná odborná príprava poradcov pre lesné hospodárstvo Viac ...

 • 18. - 20. september 2019
  Vstupná odborná príprava poradcov pre lesné hospodárstvo Viac ...

 • Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke dňa 15.08.2019 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017 v termíne od 15. 08. 2019 do 13. 09. 2019. Viac ...

 • Oznam o začatí realizácie projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020
  Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva PDF
  Nové metódy v ochrane lesa PDF

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​​​