Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality


Semenárska kontrola NLC - LVÚ Zvolen neodporúča obchodovať s fyzickou osobou SILVESTRIS - RNDr. Jozef Lukáň, Nitrianske Pravno a právnickou osobou SYLVESTRIS, s. r. o. Nitrianske Pravno, pretože im boli odobraté osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom.


Odborný seminár
Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR PDF Návratka DOC


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na tlačovej konferencii predstavil úspechy slovenských výskumníkov, ktoré dosiahli vo výzve Horizont 2020. V celkovom hodnotení z približne 150 uchádzačov sa medzi trinásť najlepších dostal projekt NLC Zvolen. Viac informácií link

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​