Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
View: 
      Items Last Modified

  Document Libraries

Customized Reports Customized Reports  This Document library has the templates to create Web Analytics custom reports for this site collection  0 11 years ago
Documents Documents  This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.  7 2 years ago
Form Templates Form Templates  This library contains administrator-approved form templates that were activated to this site collection.  0 2 years ago
Images Images  This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.  26 14 months ago
Knižnica odovzdaných položiek Knižnica odovzdaných položiek  Po vyplnení vlastností súborov sa súbory odovzdané do tejto knižnice automaticky premiestnia do správnej knižnice alebo priečinka na základe pravidiel, ktoré vytvoril vlastník tejto lokality.  0 2 years ago
Pages Pages  This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.  11 7 days ago
Shared Documents Shared Documents  Share a document with the team by adding it to this document library.  0 11 years ago
Site Assets Site Assets  Use this library to store files which are included on pages within this site, such as images on Wiki pages.  3 7 years ago
Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 2 years ago
Site Collection Images Site Collection Images  This system library was created by the Publishing Resources feature to store images that are used throughout the site collection.  0 2 years ago
Site Pages Site Pages  Use this library to create and store pages on this site.  0 2 years ago
Style Library Style Library  Use the style library to store style sheets, such as CSS or XSL files. The style sheets in this gallery can be used by this site or any of its subsites.  147 5 years ago

  Picture Libraries

obrazky obrazky    10 7 years ago

  Lists

Announcements Announcements  Use this list to track upcoming events, status updates or other team news.  1 11 years ago
Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 2 years ago
Links Links  Use the Links list for links to Web pages that your team members will find interesting or useful.  0 11 years ago
Pozície Pozície  Tento zoznam sa používa na rýchle a jednoduché sledovanie pozície jednotlivcov v priebehu dňa.  0 11 years ago
Prostriedky Prostriedky  Zoznam Prostriedky môžete použiť na dokumentovanie zdieľaného majetku, ako sú napríklad fotoaparáty a vozidlá. Používatelia môžu rezervovať a sledovať uvedené prostriedky prostredníctvom kalendára skupiny.  0 11 years ago
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 2 years ago
Tasks Tasks  Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.  0 11 years ago
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 8 years ago
Záznam z telefonického hovoru Záznam z telefonického hovoru  Tento zoznam sa používa na zdieľanie informácií o prichádzajúcich telefonických hovoroch.  0 11 years ago

  Discussion Boards

Team Discussion Team Discussion  Use the Team Discussion list to hold newsgroup-style discussions on topics relevant to your team.  0 11 years ago

  Surveys

There are no surveys.

  Sites and Workspaces

SharePoint Site Les pre verejnosť  Les pre verejnosť 2 years ago
SharePoint Site Lesné hospodárstvo  2 years ago
SharePoint Site Monitoring a výskum  Projekt Monitoring a výskum lesných ekosystémov 13 months ago
SharePoint Site Odborná sekcia  2 years ago
SharePoint Site Vyhladavanie  2 years ago

  Recycle Bin

Recycle Bin Recycle Bin  Use this page to restore items that you have deleted from this site, or to empty deleted items. 0