Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť

Les pre verejnosť

Les a verejnosť
Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj postupné zabúdanie človeka na to, odkiaľ vzišiel. Na našej planéte neexistuje iný druh ktorý by v priebehu času získal takú schopnosť meniť a ovplyvňovať svoje životné prostredie ako práve človek. Prechod od lovca a zberača k poľnohospodárovi a neskôr remeselníkovi postupne viedol k vzniku sídiel a urbanizovaného prostredia, ktoré bolo a je vytvárané najmä pre ľudí. Ostatné rastlinné a živočíšne druhy to mali a majú v tomto pre nich neprirodzenom prostredí oveľa ťažšie. Niektoré druhy sa prostrediu betónovej džungle časom prispôsobili a prežili, faktom však ostáva, že mi sami sa čím ďalej tým viac v nej necítime dobre a vyhľadávame pokoj a odreagovanie sa od každodenných problémov doby v prírode - či už priamo v mestských oázach zelene (ak vôbec existujú), alebo, oveľa častejšie, mimo miest. Takmer neexistuje človek, ktorého by nepotešil čo len letmý pohľad na rozkvitnutú lúku plnú tých najúžasnejších tvarov, farieb a vôní alebo prechádzka lesom plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou stromov. V prírode hľadáme harmóniu tela a ducha, čerpáme z nej energiu a utiekame sa do nej ako zdroju zážitkov a poznania. Mnohí z nás majú blízko do lesa...
 
 
Les a všetko, čo v ňom  žije po stáročia existovalo takmer v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie... prirodzený kolobeh života.  Smrť a zánik akéhokoľvek jedinca nie je absolútnym koncom, ale naopak začiatkom pre zrodenie iného života. Je to akési Perpetuum mobile poháňané neviditeľnou energiou slnečných lúčov. Myslíme si, že sme najdokonalejší, všetko už vieme a všetkému rozumieme. Nie je to však celkom tak. Aj napriek najmodernejšej technike a znalostiam, ktoré o tom čo sa deje okolo nás máme, ešte nikto nevyrobil vlákno, ktoré by bolo dokonalejšie ako obyčajná pavučina... nedokážeme nahradiť obyčajný chlorofyl a fotosyntézu v zelených častiach rastlín  vďaka ktorým máme životodarný kyslík....je veľa príkladov z rastlinnej a živočíšnej ríše ktoré by sme na ilustráciu mohli použiť. Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti.
 

 Obsah