Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > O lesoch > Lesy Slovenska - 8 TV reportáží

Lesy Slovenska - 8 TV reportáží

Lesy Slovenska - 8 televíznych reportáží o lesoch na Slovensku

Viac ako 41% územia Slovenska pokrývajú lesy. Sú úžasným fenoménom, nenahraditeľné, farebné a voňavé. Človeka chránia, živia i napájajú, dávajú mu materiál na kolísku, dom i rakvu. Aj preto si zaslúžite byť informovaní o súčasnej situácii v oblasti manažovania lesov na Slovensku, o hlavných problémoch i plánoch, ktoré budú ovplyvňovať ďalší vývoj lesov, ako jedinečného a funkčného ekosystému. Obsahom DVD je 8 televíznych reportáží, zameraných na problematiku lesov na Slovensku a ich obhospodarovania.

Divákom ponúkajú pohľad pod pokrievku prírodných zákonitostí i súčasného vzťahu človeka k lesu. Dozviete sa odpovede na kľúčové otázky: Prečo hynú smreky? Ako sa prejavuje hospodárska kríza v lesoch? Ovplyvňujú lesy klimatické zmeny? Aké sú funkcie lesov? Je možné sa učiť o lese v lese? Reportáže prinášajú aj informácie o lesnej pedagogike, o význame starostlivosti o lesy v chránených územiach i o tom, ako sa vzdelávajú lesníci v súčasnosti.

 

 

Prečo hynú smreky?

Príčiny hromadného odumierania smrečín na Slovensku, revitalizačné opatrenia na záchranu smrečín.

Kríza v lesoch

Dopady svetovej finančnej krízy v lesnom hospodárstve, možnosti zvyšovanie využitia a spotreby drevnej suroviny na Slovensku.

Klimatická zmena

Ako lesy prispievajú k zmierneniu zmeny klímy.

Učme sa o lese

Enviromentálne vzdelávanie verejnosti s lesníckym zameraním - lesná pedagogika.

Dary lesa

Využívanie funkcií lesa pre spoločnosť.

Ako sa učia horári?

Vzdelávanie v lesnom hospodárstve.

Lesy v chránených územiach

Obhospodarovanie lesov v chránených územiach.

Význam hospodárenia v lesoch

Dôležitosť hospodárenia a komplexnej starostlivosti o les.