Samorastlík klasnatý

Samorastlík klasnatý (Actaea spicata)

Asi 30-70 cm vysoká silne zapáchajúca rastlina, listy sú veľké striedavé trojpočetné nepárno perovité zložené, kvety tvorí jeden koncový dlhostopkatý strapec, plody sú bobule, spočiatku zelené, neskôr modré až čierne. Je to trváca bylina, ktorá celá obsahuje protoanemonín, preto je  jedovatá (najmä bobule). Ide o kardiogenický toxín, ktorý pôsobí ako okamžité sedatívum na srdcový sval. Požitie môže viesť k zástave srdca a smrti. Iné zdroje  uvádzajú ako príznak aj gastroenteritídu so závratmi, mdlobami a  kŕčmi.
 

Samorastlík klasnatý
Foto: Ing. Tibor CZEBE
 
Zvieratá sa jej pre horkú chuť vyhýbajú. Bobule sú neškodné pre vtáky, ktoré rozširujú semená tejto rastliny.
 
Vyskytuje sa bežne v lesoch celej Európy od podhorského stupňa až po hranicu lesu, ojedinele aj v kosodrevine.