Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Chov koní na Muráni

Chov koní na Muráni

Foto: Ing. Igor VISZLAI

Okrem klasickej mechanizácie - ako sú rôzne druhy traktorov a približovacej techniky sa v našich lesoch stretávame aj s jedným z najstarších súputnikov človeka - koňom. Jeho využivanie síce neustále klesá, ale v najnáročnejších prírodných podmienkach Slovenska má svoje stále miesto. Pre prácu v lese nie je možné použiť hocijaké kone, ale s určitými špecifickými charakteristikami.


Foto: Ing. Igor VISZLAI

Nie každé plemeno je vhodné pre ťažkú prácu v lese. Kvôli týmto  osobitným  požiadavkám sa na Slovensku pristúpilo k šlachteniu koní s požadovanými vlastnosťami. V poslednej dobe sa okrem klasického využívania koní pre potreby lesníctva začali využívať kone aj na liečebné a rekreačné účely.

 

Zámerom chovu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve a agro a lesoturistike. Hlavným produktom chovu je štvorročný kôň po absolvovaní základného výcviku. Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Chovateľský program norika muránskeho typu je zakotvený v Štatúte plemennej knihy. Chovným cieľom je chladnokrvný kôň chovaný na norickom génovom základe. Norik je kôň stredne veľkého rámca s dobrým osvalením. Je to pracovitý a dobre ovládateľný kôň, s dobrým temperamentom a dobrým charakterom. Je dobre živiteľný. Program je realizovaný chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Cieľom chovateľského programu je sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie. Dodržiavanie chovateľského programu je pravidelne dvakrát ročne kontrolované odbornou komisiou. Kone z SCHK Dobšiná sa pravidelne zúčastňujú na rôznych výstavách, kde dosahujú popredné umiestnenia.

 

(zdroj: www.lesy.sk)

 

 

Žrebčín na Veľkej Lúke (Prehľad význ. lesníckych miest)

Vyhlásenie významného lesníckeho miesta Veľká lúka

História a súčasnosť chovu koní na Muráni

Prezentácia chovu koní na Muráni

História chovu koní na Slovensku(www.horses.sk)

 

Po Muránskej planine na konskom povoze
Výstava koní a výstava ťažných pracovných zariadení
  30. máj 2009

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná konferencia Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku, Zvolen 2009

 

Vladimír Šmelko: Aktuálne problémy chovu norika muránskeho typu v š. p. LESY SR 

František Grácz: Norik muránsky v kontexte ostatných plemien koní chovaných na Slovensku 

Markéta Sedlinská: Zdravotní problematika chovu chladnokrevných koní 

Jarmila Dubravská: Podpora rozvoja chovu koní na Slovensku 

Valéria Messingerová, Miroslav Stanovský: Technologické princípy využitia koní v lesnom hospodárstve 

Marko Halo: Nové systémy v chove koní 

Ivan Pompura: Využitie norického plemena na slovenskom vidieku 

​​​