Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Arboréta > Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora sa ako vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene buduje od roku 1965 a v súčasnosti má rozlohu 48 ha. Nachádza sa vo Zvolene v časti Borová hora (v blízkosti sídliska Podborová).
 
Za doterajšie obdobie svojej existencie dosiahlo významné postavenie medzi arborétami a botanickými záhradami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odborná orientácia arboréta na pôvodnú dendroflóru s osobitným zameraním na dreviny Slovenska, mu dala punc jedinečnosti a originálnosti. Môžete tu vidieť viac ako 1000 foriem a kultivarov rôznych druhov drevín, vyše 600 sort ruží najmä od československých, ale aj významných svetových šľachtiteľov a približne rovnaký počet zaujímavých a tvarovo premenlivých druhov sukulentných rastlín.
 
Osobitný význam má takéto zameranie zbierok najmä v súčasných meniacich sa podmienkach prostredia kedy sa mnohé vzácne a zaujímavé populácie, druhy a formy drevín z voľnej prírody postupne vytrácajú - v arboréte Borová hora sa zachovávajú a archivujú ako vzácny genofond. V tomto sú zbierky arboréta unikátne a významnou mierou prispievajú k záchrane vzácneho národného bohatstva.
 

Foto: Ľubomír Vojtek
 
Výrazom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlásenie Arboréta Borová hora v roku 1981 za chránený areál „na ochranu ukážky genetického bohatstva drevinového zloženia lesov Slovenska, širokej individuálnej premenlivosti jednotlivých druhov drevín, na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele“.
 
Zbierky Arboréta Borová hora sú zastúpené tromi rôznymi skupinami rastlín - drevinami, ružami a kaktusmi so sukulentami. Všetky tri zbierky zapadajú do celkovej činnosti a zámeru arboréta - záchrany a zachovanie genofondu.
 
V zbierke drevín je zastúpených viac ako 120 rodov, takmer 500 druhov a necelých 1000 foriem a kultivarov.
 

Foto: Ľubomír Vojtek
 
V zbierke ruží je sústredených takmer 700 odrôd záhonových, sadových, popínavých a miniatúrnych odrôd ruží v počte viac ako 4000 jedincov.
 
Zbierka kaktusov a sukulentov je reprezentovaná 660 druhmi v počte takmer 1600 jedincov.
 
Viac informácií nájdete na webovej stránke Technickej univerzity Zvolen (web.tuzvo.sk/abh).
 
Vývoj Arboréta Borová hora v obrazoch
 


Arborétum Borová hora
Technická univerzita Zvolen
Borovianska cesta 2171/61
960 53  Zvolen

Tel: +0421 45 53 20 814
E-mail: arbbh@vsld.tuzvo.sk
​​