Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Arboréta > Arborétum Kysihýbel

Arborétum Kysihýbel

Arborétum sa nachádza pri Banskej Štiavnici (stredoslovenské mesto s bohatou baníckou a lesníckou tradíciou zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO), asi jeden kilometer od sídliska Drieňová smerom na Banský Studenec. Založil ho v roku 1900 asistent na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici J. Tužoň na ploche 7,78 ha.
 
Arborétum Kysihýbel je jedinečnou pokusnou lesníckou plochou s porastom rýchlorastúcich cudzokrajných drevín. Je rozdelené na 350 plôch o veľkosti 15x15 m na ktorých bolo vysadených 282 druhov drevín hlavne zo Severnej Ameriky. Arborétum bolo vyhlásené za chránený areál v roku 1950 s novelizáciou v roku 1986.
 
V súčasnosti slúži ako lesnícke arborétum na štúdium aklimatizácie introdukovaných cudzokrajných drevín (korkovník amurský, breza papierovitá, cyprušteky, duglaska, sekvojovce).
 
Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.
Vstupné:
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €
Arborétum sa nachádza na trase náučného chodníka so 16 zastávkami, ktorý sa začína v obci Kysihýbel. Okruh s celkovou dĺžkou 6 km je vhodný na prechádzky a rodinné výlety.
 
Národné lesnícke centrum chce túto pamiatku udržiavať v dôstojnom stave a sprístupňovať verejnosti v kontexte kultúrno - historického bohatstva Banskej Štiavnice. Službu verejnosti však nie je schopné zabezpečiť z vlastných zdrojov. V Medzinárodnom roku lesov 2011 na túto činnosť prispeli Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Pro Populo Poprad, s. r. o., Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a Lesy mesta Levoča, s. r. o., za čo im patrí naša vďaka. Od roku 2012 dostáva NLC na zabezpečenie funkčnosti Lesníckeho arboréta Kysihýbel každoročne príspevok aj z rozpočtovej kapitoly MPRV SR. Iba vďaka tejto podpore bolo možné začať s revitalizáciou objektu.
 
 


Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

Tel.: +421 (0) 905602874, +421 (0) 911983235