Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Arboréta > Arborétum Liptovský Hrádok

Arborétum Liptovský Hrádok

 
Snahy o založenie arboréta súvisia so založením lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku. V 1796 sa v okolí sídla prvej lesníckej školy začína budovať dekoratívny anglický park o výmere približne 20 ha. Jeho základ tvorilo asi 200 líp vysadených v roku 1777 pri príležitosti 1. výročia založenia USA. Časom, po zániku prvej lesníckej školy, park strácal svoj význam a postupne chátral. Po obnovení tradície lesníckeho školstva v r. 1886 sa pod vedením vtedajšieho riaditel'a novovytvorenej Horárskej školy Rudolfa Benkeho začalo (pravdepodobne v rokoch 1886 – 1888) aj so zakladaním lesníckeho botanického parku a školského polesia Hradská hora.
 
Pôvodná výmera parku bola 27,17 ha. Súčasne s ním bol vysadený aj ochranný lesný pás pri rieke Belej o výmere 10,94 ha, ktorý chráni dodnes Hrádocké arborétum, ale aj časť mesta pred nepriaznivými účinkami západných vetrov.
 
Pôvodný park bol založený v prírodne-krajinárskom slohu. Menšie, rovnorodé a zmiešané porasty domácich drevín sa striedali s lúkami, ktoré boli doplnené siet'ou chodníkov. Približne 30 druhov v celkovom množstve asi 250 ks bolo dovezených z Botanickej záhrady v Banskej Štiavnici (z uvoľnenej plochy pre výstavbu novej budovy Lesníckej akadémie). Začiatkom 20. storočia bolo v parku vybudované jazierko napájané z rieky Belej.
 
 
Foto: Ing. Vladimír Zubček
 
Výber drevín bol určený stanovištnými podmienkami a didaktickou funkciou botanického parku ako cvičného objektu Horárskej školy. Z tohto obdobia sa zachovala brezová alej v západnej časti, smrekovcová alej v strednej časti, a čast porastu limby v južnej časti.
 
Arborétum je rozdelené do nasledujúcich zón:
A. Severná Amerika
B. Euroázia
C. zbierky rododendronov
D. zbierky vždyzelených drevín
 
 
Jedľa kórejská (Abies koreana Wils.)
Foto: Ing. Vladimír Zubček
E. Východná Ázia
F. vresoviská
G. zbierky vŕb
H. popínavé dreviny
 
Arborétum v súčasnosti plní funkciu cvičného botanického objektu pre študentov Strednej lesníckej školy J. D. Matejovie, v správe ktorej sa objekt v súčasnosti nachádza.
 
Hrádocké arborétum je aj napriek svojej malej výmere v súčasnej dobe jedinečným svojho druhu v Európe. Je to najvyššie položené arborétum v Strednej Európe a zastrešuje štvrté najrozsiahlejšie dendrologické zbierky na Slovensku. V arboréte sa nachádzajú jedinečné druhy našej a svetovej dendroflóry, ktoré sú zapísané v Červených knihách viacerých štátov, a ktoré sú v rámci Európy na severnom okraji svojho prirodzeného areálu rozšírenia (klokoč, mechúrnik, chvojník a pod.).
 
Arborétum je prístupné verejnosti po dohode so správcom objektu.
 
Viac informácií nájdete aj na oficiálnej stránke mesta Liptovský Hrádok
 
 
Smrekovec japonský (Larix kaempferi Sarg.)
Foto: Ing. Vladimír Zubček


Stredná lesnícka škola J.D. Matejovie
ul. Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 44 5222 147, 5222 005
E-mail: slslhr@slslhr.sk
 
 
 

Arborétum v Liptovskom Hrádku - 1. časť
Zdroj: youtube.com

Arborétum v Liptovskom Hrádku - 2. časť
Zdroj: youtube.com