Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Lesné železnice > Funkčné a muzeálne železnice

Funkčné a muzeálne železnice

Napriek nepriazni doby a nepochopeniu možností, ktoré ponúkalo zachovanie lesných železníc v minulom období,  sa vďaka nadšeniu a odhodlaniu ľudí podarilo zachrániť aspoň niečo z našej minulosti a to nielen vo forme fotografií, krátkych textov či exponátov v múzeách a skanzenoch, ale aj vo forme funkčných, čiastočne zrekonštruovaných úsekov tratí v Čiernom Balogu a vo Vychylovke na Kysuciach. Takto si môžeme vytvoriť približný obraz o dobe lesných železníc, keď predstavovali vrchol technického pokroku a najmodernejší spôsob dopravy. Mnohé z tratí zanikli v zeleni lesov, či pri rozširujúcej sa výstavbe miest a obcí. O niektorých svedčia ešte staré lokomotívy či vagóny na podstavcoch po našich dedinkách či dolinách. O iných ostala len spomienka zhmotnená na papieri od tých, ktorí pri nich boli a na nich pracovali. Na osvieženie pamäti a vyvolanie zvedavosti si niektoré lesné železnice pripomenieme trochu viac.
 

TU 24-901 "Lienka"
 
 
Pre vyriešenie dopravy dreva v povodí Čierneho Hrona nariadilo Ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti už v roku 1898 Riaditeľstvu Štátnych lesov vypracovať a predložiť zdôvodnenie výstavby lesnej železnice. Návrh s príslušným ekonomickým zdôvodnením bol predložený v roku 1901 a ešte v tom istom roku sa začalo s trasovaním lesnej železnice z Hronca do Čierneho Balogu.
 
 
Súbežne s výstavbou lesnej železnice bolo treba vyriešiť problém jej napojenia na normálnerozchodnú trať. Najprv sa plánovalo prepojenie tratí vo Valaskej, počas jednaní v roku 1903 bol vypracovaný nový návrh na pripojenie v Podbrezovej. Roku 1910 sa tento problém vyriešil tak, že z Chvatimechu do Hronca bola postavená normálnerozchodná trať ukončená stanicou. S výstavbou Čiernohronskej lesnej železnice s rozchodom 760 mm z Hronca do Čierneho Balogu sa začalo v apríli 1908 a do konca roku bol tento úsek v dĺžke 10,7 km ukončený. Dňa 8.1.1909 bola vykonaná úradná komisionálna dopravno-právna pochôdzka (kolaudácia). V roku 1912 sa predĺžil úsek z Čierneho Balogu po Dobroč o 3,5 km. V rokoch 1909-1910 sa vybudovala trať Hronec-Štiavnička a v rokoch 1911-1912 trať z Chvatimechu po Piesok. Súčasne sa začalo s trasovaním lesnej železnice po dolinách, v ktorých boli podmienky pre výstavu železnice. Po začiatku 1.svetovej vojny sa práce na jeden rok zastavili. Vo výstavbe sa pokračovalo až v roku 1915. V rokoch 1915-1918 na stavbe Čiernohronskej lesnej železnice v úseku Hronec-Osrblie a na úseku Dobroč-Páleničnô pracovali prevažne ruskí vojnoví zajatci.
 

Most cez rieku Váh - PLŽ 1972
Foto: www.plz.sk
 
 
Lesy v oblasti Čierneho Váhu na severnej strane Nízkych Tatier sú zložené z viacerých rozsiahlych lesných komplexov Javorinky, Benkova, Liptovskej Tepličky a Malužinej a predstavovali a jeden z najucelenejších lesných celkov v štátnom vlastníctve. Všetky tieto lesy boli rozsiahlou zásobárňou kvalitnej drevnej hmoty, ktorá sa najprv využívala ako palivové drevo a splavovalo sa tokmi Ipoltice, Dikule, Ždiaru, Benkovského potoka a Čierneho Váhu do Liptovského Hrádku na ďalšie spracovanie. Od roku 1872 sa časť dreva začala dopravovať po novootvorenej Košicko - bohumínskej železnici. S rozvojom priemyslu, piliarstva a celulózy stúpala aj spotreba dreva a to si vyžiadalo radikálnu zmenu dopravy dreva. Najväčší majiteľ lesov v tejto oblasti - štátne lesy - sa rozhodli využiť v tom čase ten najmodernejší dopravný prostriedok - lesnú železnicu.
 

Historický vlak v čele s parným rušňom U 45.9 (MÁV 4281/1916) (Kysucko-oravská lesná železnica)
Foto: PhDr. Ivan ŽILINČÍK
 
 
Medzi najväčšie a najvýznamnejšie LŽ na Slovensku patrila v minulosti Kysucko-oravská lesná železnica. Vznikla v roku 1926 spojením do tej doby dvoch samostatných lesných železníc (LŽ) - kysuckej z Oščadnice do Chmúry (kataster obce Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Obe železnice, ktorých rozchod bol 760 mm, boli vybudované v rokoch 1915 - 1918 a boli zriadené na odvoz dreva. Kysuckú LŽ vybudovala viedenská firma Aktiengesselschaft für Mühlen und Holzindustrie, ktorá chcela lepšie využiť exploatačné právo na lesy v oblasti východných Kysúc, ktoré odkúpila v roku 1914 na obdobie 10 rokov od grófa Karolyiho (v roku 1918 potom odkúpila lesy úplne). Oravskú LŽ vybudoval majiteľ lesov v oblasti povodia Bielej Oravy - Oravský komposesorát z Oravského Podzámku.