Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > Turistika > Lesné železnice > Prehľad lesných železníc Slovenska

Prehľad lesných železníc Slovenska

Stav a dĺžka lesných železníc v správe podnikov lesného priemyslu ku dňu 31. XII. 1954. (Zdroj: PhDr. Ivan Žilinčík)  


 1. Rohožník - Šimková
 2. Majdan - Klokoč, Majdan - Dobrá voda
 3. Ľuborča - Podkopanou
 4. Hôrka nad Váhom - Helbuš
 5. Topoľčany - Podiel
 6. Topoľčianky - Husárovo
 7. Čiernohronská železnica
 8. Závadka n. Hronom - Fabová
 9. Žarnovica - Pavlova Lúčka
 10. Vígľaš - Kyslinky
 11. Kriváň - Periská
12. Považská lesná železnica
13. Kysucko-oravská lesná železnica
 14. Ľubochnianska elektrická lesná železnica
 15. Lednické Rovne - Suchý Potok
 16. Sučany - Struháreň
 17. Turček - Štrich
 18. Nálepkovo - Henclová
 19. Spišská Nová Ves - Podmokly
 20. Kotlina - Smolnícka Huta
 21. Solivar - Stavenie
 22. Čemerné - Roztoky
 23. Remetské Hámre - Morské Oko
 24. Hlivištia - Nové Beráky
 
 Ostatné lesné železnice na Slovensku (Zdroj: PhDr. Ivan Žilinčík)  
 
 25. Likier - Borové
 26. Hontianske Tesáre - Ladzany - Záholík
 27. Telepovce - Osadné
 28. Snina - Čierny Jarok
 29. Kľak - Nová Lehota
 30. Kamenica n. Cirochou - Rika
 31. Hnojné - Jovsa
 32. Podbiel - Brestová
 33. Makov - Kopanice
 34. Muráň - Suchý Dol
 35. Spišská Belá - Lendak
 36. Ilava - Zliechov - Gápeľ
 37. Dubnica n. Váhom - Oparovec
 
 Ďalšie lesné železnice (Zdroj: www.pospichal.net)    
 38. Stakčín - Strihovce
 39. Lozorno - Suchý Potok - Prepadlé
 40. Závod (Moravský Ján) - Dúbrava - Hrabovec - Studienka - Tŕnie/Kobyliarka
 41. Moravany nad Váhom - Výtocká dolina - Miškech
 42. Bošany - Klátová Nová Ves - Cibajka
 43. Bánovce nad Bebravou - Kšinná
 44. Ladce
 45. Bystričany - Uhlište - Ráztoky - Bystričianska dolina
 46. Dolná Štubňa - Čremošné - dolina Žarnovice - Krížna
 47. Diviaky - Dubové - Budiš - pod Kopanicou
 48. Kohútová
 49. Drienovec - Miglinc
 50. Hodkovce
 51. Sabinov - Olejnikov - Majdan
 52. Dargov - Parustan
 53. Ubľa
 54. Osadné - Černiny
 55. Kozárovce - Lipník - Agáčina
 56. Brusnica
 57. Udavské - Adidovce
 58. Koškovce - Krosná
 59. Medzilaborce - Repejov
 60. Kapišová - Havranec

K niektorým železniciam je k dispozícii aj približný zákres priebehu trate a rozsahu celej siete. Ani jeden zo zákresov nie je realizovaný z technických podkladov jednotlivých tratí a preto sa môže líšiť od skutočnosti!
 
Kubáček,J. (1999):Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava