Stromy a ceny nehnuteľností

Rastú vo Philadelphii peniaze skutočne na stromoch? Podľa všetkého áno. Stromy vysadené v okruhu zhruba 17 metrov od budov v obytnej zóne Kensington zvýšili podľa štúdie University of Pennsylvania celkovú hodnotu nehnuteľností v priemere o 9 % (3400 US $). Pri štúdii, v ktorej sa použili údaje z predaja viac ako 3000 miestnych nehnuteľností, sa ukázalo, že ceny vzrástli až o 30 % v prípadoch, keď boli rodinné domy situované v blízkosti voľných plôch, ktoré boli vyčistené a následne ozelenené.

Výskumy zaoberajúce sa porovnávaním cien bytových priestorov potvrdili ochotu záujemcov zaplatiť v priemere 3-7 % viac za nehnuteľnosti obklopené stromovou zeleňou v porovnaní s tými, kde stromy buď úplne chýbajú alebo sa vyskytujú len pomiestne. Podľa výsledkov jednej z najpodrobnejších štúdií o vzťahu medzi cenami obytných priestorov a výskytom stromov, analýza cien nehnuteľností v nemenovanom konkrétnom meste jednoznačne preukázala závislosť medzi cenou konkrétnej nehnuteľnosti a počtom mohutných stromov situovaných pred ňou. Každý takýto strom podľa štúdie zvyšuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti o 1 %.

Niekoľko zaujímavých údajov týkajúcich sa vplyvu zelene na ceny nehnuteľností a výšku obratu firiem je možné nájsť aj na  americkej stránke www.parks1.org, ktorá sa zaoberá problematikou verejnej zelene v New York City. Možno Vás prekvapí, ak si prečítate že:

 • Malí podnikatelia a živnostníci si v NY pri výbere miesta svojej prevádzky ako prvé všímajú vzdialenosť od parkov, rekreačných mestských zón a otvorených priestranstiev. Z vlastnej skúsenosti posúďte, kde sa cítite príjemnejšie a uvoľnenejšie. Je to:
  • v kaderníctve s výhľadom na rušnú ulicu alebo s výhľadom na udržiavaný mestský park, resp. stromovú alej?
  • v nákupnom stredisku "zabetónovanom" v centre mesta alebo v nákupnej arkáde hraničiacej s parkom?
 • Ktorý z práve uvedených príkladov predstavuje pre Vás pozitívnejšiu skúsenosť? Pohľad na vyblýskanú fasádu banky cez cestu alebo na slnkom zaliatu jesennú alej stromov? Ak by ste mali možnosť výberu, pre ktorú alternatívu by ste sa (odhliadnuc od praktických aspektov) podvedome rozhodli?
 • Podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky z roku 1995 je vzdialenosť k prírodným otvoreným plochám jedným z 3 kľúčových faktorov pri kúpe nehnuteľností. Parky a zelené plochy vo všeobecnosti zvyšujú trhovú cenu nehnuteľností; v mnohých prípadoch zvýšené príjmy z dane z nehnuteľností sú schopné pokryť investície spojené so zakladaním a  udržiavaním parkov a ostatných zelených verejných priestranstiev.
 • Podľa údajov poskytnutých "National Association of Home Builders" sú ceny stavebných pozemkov v blízkosti parkov a rekreačných mestských zón v priemere o 15-20 % vyššie ako ceny ostatných pozemkov.
 • 50 % respondentov v prieskume uskutočnenom "National Association of Realtors" uviedlo, že by bolo ochotných zaplatiť v priemere až o 10 % viac za nehnuteľnosť situovanú v blízkosti parku alebo inej chránenej otvorenej plochy. 57 % uviedlo, že by pri kúpe novej nehnuteľnosti uprednostnilo časť mesta s vyšším zastúpením zelených plôch.
 • Zelené plochy majú priamy vplyv aj na ceny prenájmov kancelárskych a obchodných priestorov. Dva roky po revitalizácii Bryant parku v NY bol zaznamenaný až 60 % nárast záujmu o prenájom kancelárskych priestorov v jeho tesnej blízkosti. Ceny prenájmov v období rokov 1990-2000 v okolí parku stúpli  o 115-225 %, zatiaľ čo ceny prenájmov za porovnateľné priestory v iných častiach NY stúpli v priemere len o 41-73 %.
 • Podľa výsledkov štúdie z roku 2004 uskutočnenej tímom výskumných pracovníkov z Wharton School (University of Pennsylvania) existuje priama pozitívna závislosť medzi ozeleňovaním verejných priestranstiev a priemernou cenou nehnuteľností (nárast o takmer 9 %).