Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekológia a monitoring > Výskum dynamiky disturbančných činiteľov

Výskum dynamiky disturbančných činiteľov

Výskum dynamiky biotických a abiotických disturbančných činiteľov

Biotické a abiotické disturbancie sú prirodzenou súčasťou lesa. V meniacich sa prírodných (najmä klimatických) podmienkach však môžu prekročiť rámce svojej prirodzenej dlhodobej variability a spôsobiť lesu mimoriadne škody. Táto problematika sa týka obzvlášť nestabilných človekom vytvorených ekosystémov, nachádzajúcich sa mimo areál svojho prirodzeného rozšírenia. Na Slovensku sa v posledných rokoch venuje značná pozornosť plošnému hynutiu smrekových porastov, ktorého všeobecne akceptovanou príčinou je únava pôdy opakovaným pestovaním viacerých generácií smreka či znečistenie ovzdušia. Mimoriadne zvýšená aktivita biotických činiteľov – podkôrneho hmyzu a hubových patogénov – je významným symptómom alebo príčinou hynutia týchto porastov. Výskum v tejto oblasti sa zameriava na aplikáciu poznatkov o ekológii jednotlivých škodcov na podmienky postihnutých území, analýzu dlhodobých záznamov lesnej hospodárskej evidencie a riešenie kauzálnych vzťahov medzi biotickými, abiotickými a antropickými disturbanciami.​​​​​​​​