Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekonomika LH > Nájom lesných pozemkov > Vyhláška, podklady a príklady výpočtu nájmu

Vyhláška, podklady a príklady výpočtu nájmu

UPOZORNENIE – dôležitá zmena - úprava pri uplatňovaní Koeficientu vplyvu náhodnej ťažby – Kk

UPOZORNENIE – novela vyhlášky č. 207/2019 Z. z. účinná od 01.01.2021 doplnila do vzorca pre výpočet nájmu lesných pozemkov nový „Koeficient vplyvu náhodnej ťažby - Kk“. Upozorňujeme, že ak sa v predchádzajúcom roku, t.j. v roku ktorý predchádza roku, pre ktorý sa nájomné vypočítava, nevykonala v poraste pre ktorý sa vypočítava nájom žiadna ťažba, v takom prípade je do vzorca pre výpočet nájomného potrebné uviesť hodnotu koeficientu Kk = 1.

Odôvodnenie.
V prípade doplnenia hodnoty „0“ (nula – žiadna vykonaná ťažba dreva) do vzorca pre výpočet koeficientu Kk, vyjde hodnota tohto koeficientu „0“ (nula). Doplnením nulovej hodnoty koeficientu Kk do kalkulačného vzorca pre určenie výšky nájomného, vyjde chybová hodnota nájomného „0“ (nula). Z uvedeného dôvodu je potrebné, v prípade, ak sa nevykonala žiadna ťažba v poraste v danom období, aby koeficient Kk bol v hodnote „1“ (jedna). Táto úprava je súladná aj s rovnakou úpravou hodnoty iných koeficientov potrebných na doplnenie do kalkulačného vzorca pre určenie výšky nájomného k lesným pozemkom; kalkulačný vzorec a aj komentár k úpravám jednotlivých koeficientov (okrem Kk) sú uvedené v bode 2 prílohy citovanej vyhlášky.

​​​​​