Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > HÚL > Rozlišovanie jarabín

Rozlišovanie jarabín

Jarabina (Sorbus) je veľmi komplikovaný rod, ktorý okrem bežne rozpoznávaných druhov zahŕňa aj viacero "malých" druhov, krížencov a p. Navyše sa názory na tento rod medzi jednotlivými botanikmi či krajinami dosť líšia.

kvety púčiky /vetvičky listy kôra plody habitus poznámky
Jarabina vtáčia
Sorbus aucuparia
biele, drobné usporiadané vo veľkej (až 15 cm) chocholíkovitej metline, kvitne po úplnom rozvití listov výhonky červenohnedé, spočiatku sivo plstnaté, neskôr lysé, s pozdĺžnymi lenticelami, rozdelené krúžkovitými brachyblastmi, terminálny púčik najväčší, hrotitý, šupiny hnedofialové, sivoplstnaté nepárno perovité, koncový lístok rovnaký ako ostatné, lístky pílkovité, v spodnej časti celistvookrajové, spodná strana svetlejšia červenohnedá, neskôr sivá, lesklá, s priečnymi lenticelami (trochu podobná čerešni), borka tmavosivá, pozdĺžne rozpukaná svetločervené hladké malvice usporiadané v metline, dozrievajú na jeseň nízky strom (do 20 m), zväčša s priamym kmeňom a vyššie nasadenou oválnou, dosť riedkou korunou U nás viac-menej horský druh (má však obrovský areál) rastúci v zapojených lesoch (tu sčasti ako pionierska drevina) až v kosodrevine

Jarabina mukyňová
(mukyňa)
Sorbus aria
krémovo biele, drobné usporiadané v chocholíkovitej metline, kvitne po úplnom rozvití listov výhonky za mlada plstnaté, neskôr lysé, brachyblasty krúžkovité, terminálny púčik najväčší, hrotitý, šupiny zelené s hnedým okrajom, za mlada plstnaté, neskôr lesklé nedelené, oválne, zahrotené s dvojito pílkovitým okrajom, líce tmavozelené (v maldosti chlpaté), rub bielo plstnatý dlho hladká a lesklá, s výraznými zvislými, kosoštvorcovito obrábenými lenticelami, neskôr sa mení pozdĺžne rozpukanú borku matne červené malvice v metline, okolo zbytkov kalicha bielo plstnaté, dozrievajú na jeseň nízky strom (do 20 m), niekedy len ker , koruna oválna, pomerne hustá viac-menej vápnomilný a teplomilný druh, hoci na vápencoch siaha vysoko do hôr, (podľa areálu je teplomilnejšia ako brekyňa), rastie v dubinách, borinách a redších bučinách alebo smrečinách

Jarabina brekyňová
(brekyňa)
Sorbus torminalis
drobné biele kvety usporiadané v 5 - 8 cm širokých metlinách výhonky zeleno až červeno hnedé, lysé, púčiky okrúhle, šupiny lysé, lesklé, zelené s hnedým okrajom listy perovito laločnaté so zahrotenými, ku spodku sa rozširujúcimi lalokmi (nezameniteľné s inou drevinou), sviežozelené, trochu kožovité kôra spočiatku hladká, tmavohnedá, neskôr pozdĺžne puká, nakoniec tvorí šupinatú svetlú borku pretiahnutá hnedastá malvica (podobná miniatúrnej hruške), dozrieva na jeseň strom vysoký do 25 m u nás pomerne teplomilná, jej areál však siaha až do Škandinávie, rastie v riedkych listnatých lesoch a na krovitých stáňach
Jarabina mišpuľková
(mišpuľka)
Sorbus chamaemespilus
kvitne v júli, kvety tmavoružové a červené, v hustých metlinách výhonky hnedé, za mlada plstnaté, s vypuklými svetlými lenticelami oválne, krátko zahrotené, pomerne úzke, spodná strana svetlejšia kôra hnedosivá, neskôr tmavá, rozpukaná svetlými prasklinami tmavočervená malvica so svetlými bodkami, plodstvo pomerne chudobné ker vysoký do 3 m vysokohorský druh rastúci na hornej hranici lesa
Jarabina prostredná
Sorbus intermedia
listy perovito laločnaté s rovnako veľkými lalokmi (len k vrcholu sa zmenšujúcimi, na rube bielo plstnaté (ako mukyňa) strom vysoký do 13 m severský druh, u nás pôvodná v horách, niekedy sa považuje za kríženca j. vtáčej a mukyne