Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > HÚL > Rozlišovanie druhov jelše

Rozlišovanie druhov jelše

kvety púčiky /vetvičky listy kôra plody habitus poznámky
Jelša lepkavá
Alnus glutinosa
kvitne pred rozvíjaním listov, samčie: visiace tmavo fialové jahňady, zakladajú už koncom leta predchádzajúceho roka
samičie: vzpriamené, stopkaté červenohnedé šištice
púčiky zreteľne stopkaté, s dvoma hnedofialovými, často lepkavými šupinami, obráteno vajcovité, na špičke zrezané, za mlada lepkavé kôra zelenohnedá, lesklá so sveltými lenticelami, pomerne rýchlo sa vytvára borka rozpraskaná v drobných platničkách drevnaté šištice na dlhých stopkách, semená sú drobné nažky, tmavohnedé s úzkym krídlom po okrajoch strom vysoký do 35 m, pôsobí mohutnejšie a tmavšie ako j. sivá Druh s obrovským cirkumpolárnym areálom, u nás najmä na zamokrených pôdach vo vyšších polohách sa správa ako pionierska drevina aj na lúkach, okrajoch ciest a p. Je pomerene krátkoveká. Siaha do takmer rovnakej nadmorskej výšky ako jelša sivá a oba druhy sa vyskytujú aj spoločne.

Jelša sivá
Alnus incana
kvitne dlho pred rozvíjaním listov, samčie: visiace jahňady
samičie: vzpriamené, sediace červenohnedé
púčiky na kratších stopkách ako u j. lepkavej, nelepkavé, trochu plstnaté, s dvoma šupinami vajcovité, zahrotené, celistvo okrajové, dvojito pílkovité, v mladosti sivo plstnaté, neskôr na vrchnej strane lysé dlho hladká, svetlá, sivá, (v maldosti sivohnedá) borka sa nevytvára drevnaté šištice sediace až krátko stopkaté, trochu svetlejšie ako u j. lepkavej, semená sú drobné nažky, svetlohnedé s úzkym krídlom po okrajoch strom vysoký do 25 m, celkovo pôsobiaci svetlým dojmom U nás skôr horský druh, v horách sa vyskytuje na rovnakých stanovištiach ako jelša sivá, na rozdiel od ktorej vyžaduje prúdiacu podzemnú vodu.

Jelša zelená
Alnus viridis
listy menšie ako u ostatných jelší, zahrotené len ker Vysokohorský druh na Ukrajine alebo v miestami Alpách nahrádzajúci kosodrevinu, u nás asi nikde nie je pôvodná