Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > HÚL > Rozlišovanie líp

Rozlišovanie líp

kvety púčiky listy kôra plody semenáčiky poznámky
Lipa malolistá
Tilia cordata
kvitne o 2-3 týždne neskôr ako lipa veľkolistá, kvety v bohatších chocholíkoch (po 5 a viac), s jazykovitým listeňom čiastočne prirasteným k stopke (rodový znak) púčiky striedavé, s dvoma obalovými šupinami, hladké, nedajú sa odlíšiť od lipy veľkolistej srdcovité, žilky tretieho rádu len slabo viditeľné, chĺpky v pazuchách žiliek na rube listov hrdzavé kôra svetlohnedá až hnedosivá, neskôr s pozdlžnymi svetlými prasklinami, borka tmavosivá až černastá, pomerne plytko rozpukaná do pozdĺžnych pásov oriešky menšie ako u lipy veľkolistej a bez viditeľných rebier, dajú sa roztlačiť v prstoch kontinentálnejší druh, zostupuje nižšie ako l. veľkolistá, horná hranica trochu nižšie než u l. veľkolistej

Lipa veľkolistá
Tilia platyphylos
kvitne o 2-3 týždne skôr ako lipa malolistá, kvety v menej početných chocholíkoch (spravidla po 3) s jazykovitým listeňom čiastočne prirasteným k stopke (rodový znak) púčiky striedavé, s dvoma obalovými šupinami, hladké, nedajú sa odlíšiť od lipy malolistej srdcovité, žilky tretieho rádu výrazné, chĺpky v pazuchách žiliek na rube listov biele kôra červenosivá až hnedosivá, neskôr s pozdlžnymi svetlými prasklinami, borka tmavosivá až černastá, celkový vzhľad borky je trochu menej "pásovitý" ako u lipy malolistej oriešky väčšie ako u lipy veľkolistej, väčšinou s výraznými rebrami, nedajú sa roztlačiť v prstoch dva protistojné dlaňovito dielne klíčne listy, prvé normálne listy sa taktiež ešte výrazne líšia od typických "lipových listov" oceánickejší druh, vystupuje trochu vyššie ako lipa malolistá, menej častý v nížinách

Lipa striebristá
Tilia tomentosa (syn. T. argentea)

introdukovaný druh

mladé výhonky striebristo plstnaté, neskôr drsné srdcovité so skosenou bázou, rub striebristo plstnatý oriešky výrazne striebristé introdukovaný druh, u nás len v parkoch