Informačné listy LTIS

o dodávkach a priemerných tuzemských a vývozných cenách sortimentov surového dreva spracovaných z podkladov štvrťročných štatistických výkazov Les (MP SR) 2-04 a dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín spracovaných z podkladov ročných štatistických výkazov Sad (MP SR) 11-01.

  
  
  
  
2 022
1
  
1q2022.pdf
2 021
4
  
4q2021.pdf
2 021
3
  
3q2021.pdf
2 021
2
  
2q2021.pdf
2 021
1
  
1q2021.pdf
2 020
4
  
4q2020.pdf
2 020
3
  
3q2020.pdf
2 020
2
  
2q2020.pdf
2 020
1
  
1q2020.pdf
2 019
4
  
4q2019.pdf
2 019
3
  
3q2019.pdf
2 019
2
  
2q2019.pdf
2 019
1
  
1q2019.pdf
2 018
4
  
4q2018.pdf
2 018
3
  
3q2018.pdf
2 018
2
  
2q2018.pdf
2 018
1
  
1q2018.pdf
2 017
4
  
4q2017.pdf
2 017
3
  
3q2017.pdf
2 017
2
  
2q2017.pdf
2 017
1
  
1q2017.pdf
2 016
4
  
4q2016.pdf
2 016
3
  
3q2016.pdf
2 016
2
  
2q2016.pdf
2 016
1
  
1q2016.pdf
2 015
4
  
4q2015.pdf
2 015
3
  
3q2015.pdf
2 015
2
  
2q2015.pdf
Checked Out To: i:0#.f|nlccustommembershipprovider|rizmanova2q2015.pdf
Checked Out To: i:0#.f|nlccustommembershipprovider|rizmanova
2 015
1
  
1q2015.pdf
2 014
4
  
4q2014.pdf
1 - 30Next