Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ochrana lesa > Požiare > Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch

Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch

Oheň a les nie sú kamaráti. Práve naopak, oheň pre les predstavuje nebezpečenstvo a lesný požiar je preň skutočná pohroma. Uhasiť ho obyčajne znamená použiť veľké množstvo vody, ktorej dostupnosť je v letných mesiacoch, kedy väčšina požiarov vzniká, často obmedzená. Jedným z možných riešení je stavba protipožiarnych nádrží, ktoré zadržia dostatočné množstvo vody pre hasenie prípadného požiaru. Bývajú situované v ohrozenej oblasti s ľahkým prístupom pre cisterny i vrtuľníky.


Protipožiarna nádrž je pripravená poskytnúť vodu, dúfajme však, že nebude treba.
Foto: Ing. Marek VANGA
Takouto protipožiarnou nádržou je i Vyšný Tajch v závere Ľubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre. Bol vybudovaný po skúsenostiach s hasením posledného požiaru v tejto oblasti v júli 2007, ktoré komplikoval nedostatok protipožiarnej vody. Okolité lesné porasty pritom podľa „Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013“ patria do kategórie lesov s vysokým stupňom ohrozenia lesným požiarom. Pôvodne na tomto mieste stál historický tajch z 19. storočia, ktorý sa využíval pre plavenie dreva.
 
Slávnostné otvorenie nádrže sa konalo 30. júla 2009 za prítomnosti Generálneho riaditeľa Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky prof. Júliusa Novotného, riaditeľa OZ Liptovský Hrádok Ing. Jozefa Zatlukala, zástupcu realizátora stavby spoločnosti ISO&spol Miroslava Mrvu, riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku Slavomíra Hrehu a ďalších hostí. Po úvodných príhovoroch pásku na hrádzi prestrihli prof. Novotný a Ing. Elena Gregorová, riaditeľka Správy NAPANTu. Nasledovali ukážky hasičskej techniky - modernej i historickej - a voľná prehliadka nádrže.
 
 
Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch bola vybudovaná s prispením fondov Európskej únie!
 
Ing. Marek Vanga
Lesy SR, š.p. - Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
 
Obr. 1 - Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch spája staré a nové.
Obr. 2 - Nad samotnou nádržou je niekoľko retenčných prehrádzok zachytávajúcich splaveniny.
Obr. 3 - V horúcom letnom dni to láka do vody, kúpanie je tu však zakázané.
Obr. 4,5 - Otvorenie sa nezaobišlo bez príhovorov čestných hostí, ktoré si publikum so záujmom vypočulo.
Obr. 6 - Nádrž postavili buldozéry a ťažké stroje, do užívania ju poslali nožničky.
Obr. 7 - Hasiči z Ružomberka sa predviedli v plnej paráde.
Obr. 8,9,10 - Hasiči z Ružomberka sa predviedli v plnej paráde.
Obr. 11 - Hasiči z Ružomberka sa predviedli v plnej paráde.
​​​