Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Organizácie a registre

Organizácie a registre lesného hospodárstva

Lesníctvo je tak ako iné odvetvia štátu organizované v určitej štruktúre, ktorá zabezpečuje jeho riadne fungovanie. V princípe možno všetky organizácie a inštitúcie zabezpečujúce chod lesníctva a obhospodarovanie lesov na Slovensku podľa zamerania rozčleniť do štyroch skupín. Prvou je štátna správa lesného hospodárstva, ktorá pôsobí vo viacerých úrovniach a zabezpečuje spravovanie a kontrolu obhospodarovanie lesov. Druhou skupinou tvoria štátne a neštátne subjekty podnikajúce v lesnom hospodárstve a realizujúce praktické obhospodarovanie lesov. Tretiu skupinu pozostáva z odborných subjektov lesného hospodárstva a štvrtá je tvorená rozličnými záujmovými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku, obhajujúcimi konkrétne záujmy svojich členov.​​

 

​​
 

 Obsah