Eurostat

Eurostat, Štatistický úrad Európskej únie je zodpovedný za zber, správu a publikovanie údajov týkajúcich sa lesných produktov a obchodnej štatistiky, ako aj inej štatistiky vo vzťahu k lesníctvu ako celku. Európska lesnícka databáza obsahuje údaje o produkcii a obchode s guľatinou a lesnými produktmi, primárnymi i odvodenými. Údaje pokrývajú územia krajín EÚ, EFTA, kandidátskych krajín, Kanady, USA a Ruskej federácie. Dôležitou skupinou primárnych lesných produktov sú: guľatina, piliarska guľatina, drevné panely, celulóza, papier a kartóny. Odvodené spracované produkty zahrňujú ďalej spracované drevo a výrobky z papiera.

Zber údajov do lesníckej štatistiky Eurostatu sa vykonáva v spolupráci so sekretariátom pracovnej skupiny pre Štatistiku sektora lesníctva (Intersecretariat Working Group of Forest Sector Statistics – IWG). Pri zbere údajov lesníckej štatistiky sa stretávajú FAO, EHK OSN, ITTO (Medzinárodná organizácia pre tropické drevo) a Eurostat. Hlavným nástrojom pre spoluprácu je každoročný spoločný dotazník lesníckeho sektora, ktorý používajú všetky štyri organizácie. Každá organizácia zabezpečuje zber údajov z určitého počtu krajín. Eurostat je zodpovedný za EÚ a za krajiny EFTA (Európske združenie voľného obchodu).​

​​​