Dovozca

Dovozcu je možné rozdeliť do troch kategórií:

  1. Dovozca - obchodník
    V prípade, že dovozca vykoná/va dovoz dreva alebo výrobkov z dreva v rámci vnútorného trhu EU za účelom ďalšieho uvedenia na vnútornom trhu EU alebo použije drevo alebo výrobky z dreva na vlastnú podnikateľskú činnosť v rámci vnútorného trhu EU stáva sa dovozca dreva alebo výrobkov z dreva - obchodníkom s drevom alebo s výrobkami z dreva.
  2. Dovozca spadajúci pod nariadenie FLEGT
    V prípade, že dovozca dreva alebo výrobkov z dreva dováža drevo alebo výrobky z dreva na vnútorný trh EU z krajiny mimo EU s ktorou je uzavretá dohoda o licenčnom systéme FLEGT, takýto dovozca je povinný vopred predložiť na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Ministerstvo“) sprievodnú licenciu FLEGT ktorá je súčasťou predmetu dovozu a takýto dovozca nie je hospodársky subjekt alebo obchodník definovaný podľa nariadenia EUTR.
  3. Dovozca – hospodársky subjekt
    V prípade že, dovozca dreva alebo výrobkov z dreva dováža drevo alebo výrobky z dreva na vnútorný trh z krajiny mimo EU s ktorou nie je uzavretá dohoda o licenčnom systéme FLEGT za účelom ďalšieho uvedenia na vnútornom trhu EU alebo použije drevo alebo výrobky z dreva na vlastnú podnikateľskú činnosť v rámci vnútorného trhu EU stáva sa hospodárskym subjektom a musí viesť-uplatňovať systém náležitej starostlivosti – to znamená, že musí „zháňať“ doklady preukazujúce, že bola ťažba vykonaná v krajine dovozu legálnym spôsobom.