Kontakty

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia

T.G. Masaryka 22
Zvolen 960 92

budova Národného lesníckeho centra
milos.kravar@land.gov.sk

Miloš Kravár, Mgr.
riaditeľ Miestnosť: 241
Telefón: 045/53 14 361

Viktória Pupáková, Ing.
asistentka
Miestnosť: 240
Telefón: 045/53 14 377

Oddelenie inšpekčnej činnosti

Jozef Jurkemík, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 235
Telefón: 045/53 14 379

Zuzana Koštová, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 361

Jana Mesíková, Ing.
Miestnosť: 237
Telefón: 045/53 14 361

Jozef Pšida, Ing. PhD.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

Jozef Tvrdošínsky, Ing.
Miestnosť: 238
Telefón: 045/53 14 361

Metodicko-právne oddelenie

Martin Kicko, Ing.
vedúci oddelenia
Miestnosť: 233
Telefón: 045/53 14 361

Peter Kršačok, JUDr.
Miestnosť: 239
Telefón: 045/53 14 361