Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Slov. lesnícko-drevárska inšpekcia > Zadefinovanie dreva a výrobkov z dreva

Zadefinovanie dreva a výrobkov z dreva

na ktoré sa vzťahujú nariadenia EUTR a FLEGT

PRÍLOHA EUTR
Drevo a výrobky z dreva podľa klasifikácie kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (1) , na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie
 • 4401 Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách,
 • 4403 Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov,
 • 4406 Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva,
 • 4407 Drevo rezané alebo pozdĺžne štiepané, krájané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm,
 • 4408 Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, rezané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm,
 • 4409 Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané,
 • 4410 Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami,
 • 4411 Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z iných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami,
 • 4412 Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo,
 • 4413 00 00 Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov,
 • 4414 00 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety,
 • 4415 Debny, debničky, prepravky, bubny a podobné obaly z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva,
 • (Nebaliaci materiál využívaný výlučne ako baliaci materiál na podporu, ochranu a nosenie iného výrobku uvedeného na trh.)
 • 4416 00 00 Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda),
 • 4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov,
 • Celulóza a papier uvedené v kapitolách 47 a 48 kombinovanej nomenklatúry s výnimkou výrobkov z bambusu a zhodnotených výrobkov (z odpadu a zvyškov),
 • 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Drevený nábytok,
 • 9406 00 20 Montované stavby.

PRÍLOHA II
Produkty z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém FLEGT bez ohľadu na partnerskú krajinu
Položka HS Opis
4403 Surové drevo, či už odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo nie, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov
4406 Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva
4407 Drevo pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm
4408 Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, pílené pozdĺžne, rezané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm
4412 Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo