Odborný lesný hospodár

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu o prístup (bezplatný) do tejto evidencie, požiadajte na e-mailovej adrese polacik@nlcsk.org, kde uveďte svoje kontaktné údaje aj číslo osvedčenia.

Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://gis.nlcsk.org/registre

 

 Obsah