Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie

Podpory a dotácie

Podpory a dotácie

Okrem vlastných zdrojov majú obhospodarovatelia lesa možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky aj zo zdrojov verejných, a to formou nenávratných finančných príspevkov, priamych platieb a dotácií v rámci Ministerstva pôdohospodárstva. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je hlavným dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ pre oblasť lesníctva. Dotácie v lesnom hospodárstve upravuje štátna pomoc prostredníctvom Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov. Obhospodarovatelia lesov majú možnosť uchádzať sa aj o finančnú podporu z iných operačných programov, ktoré zastrešujú ostatné ministerstvá SR, agentúry a Európska komisia.

​​​
 

 Obsah