Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Ostatné operačné programy

Ostatné operačné programy

Ostatné operačné programy, programy cezhraničnej a bilaterálnej spolupráce

Fyzické a právnické osoby, ktoré hospodária na lesných pozemkoch sa okrem na lesníctvo  priamo zameraného Programu rozvoja vidieka a štátnej pomoci môžu v prípade splnenia príslušných podmienok uchádzať aj o finančnú podporu z nasledujúcich programov:

  1. Operačné programy Národného strategického referenčného rámca SR 2007 - 2013:


  2. Operačný program Rybné hospodárstvo


  3. Programy cezhraničnej, nadnárodnej a interregionálnej spolupráce v rokoch 2007 - 2013 s účasťou SR:


  4. Programy bilaterálnej spolupráce:
​​