Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Biomasa rastlinného pôvodu

Biomasa rastlinného pôvodu


Foto:  Matej SCHWARZ

Uhlík viazaný v rastlinách je absorbovaný za asistencie slnečnej energie z atmosféry v podobe CO2.

Rastlinný materiál môže následne slúžiť ako potrava pre živočíchy čím dochádza k jeho konverzii na živočíšnu biomasu. V každom prípade je ale primárna absorpcia uhlíka zabezpečovaná rastlinami.

Živočíchmi nezužitkovaný materiál rastlinného pôvodu sa po čase obyčajne pôsobením mikroorganizmov rozloží alebo spáli (palivové drevo, vypaľovanie trávy). Pri rozkladaní sa do prostredia spätne uvoľňuje uhlík, najčastejšie vo forme CO2  alebo metánu. Pri spaľovaní sa do prostredia uvoľňuje CO. Tieto procesy sú súčasťou tzv. obehu uhlíka v prírode, ktorý na Zemi prebieha od nepamäti.