Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Cyklus uhlíka v krajine

Cyklus uhlíka v krajine

Uhlík (C) je prvok, ktorý sa nachádza vo všetkých živých organizmoch. Tvorí 18 % nášho tela a je jedným z hlavných stavebných komponentov rastlín a stromov. Uhlík sa tiež nachádza v neživých zložkách nášho prostredia v horninách, mineráloch, rope, zemnom plyne, uhlí a vzduchu.

 

Uhlík je základným stavebným prvkom prostredia a živých organizmov okolo nás.

 

Uhlík a jeho rôzne formy neustále „obiehajú” medzi atmosférou, oceánmi a súšou - hovoríme o kolobehu uhlíka v prostredí. Prirodzený kolobeh uhlíka v prostredí je možné v zjednodušenej forme opísať nasledovne: rastliny absorbujú CO2  z atmosféry a pomocou fotosyntézy ho premieňajú na biomasu (drevo, listy, plody, korene, a pod.). Časť uhlíka z CO2  sa pri dýchaní rastlín a ostatných živých organizmov vrátane človeka, pre ktorých sú rastliny zdrojom potravy resp. energie, uvoľňuje naspäť do atmosféry. Zvyšok uhlíka zostáva zabudovaný v telách živých organizmov, ich odumretých zvyškoch, pôde a pod. Kolobeh uhlíka sa tak prirodzene zopakuje. Pri využívaní fosílnych palív (ropa, zemný plyn, uhlie) sa do atmosféry uvoľňujú veľké množstvá CO2 resp. iných skleníkových plynov, ktoré prispievajú k nezvratným zmenám klímy. 

 

 
Zdroj: http://wilderness.org/content/primer-carbon-cycling

 ​​​