Cyklus uhlíka v lese

V lese prebieha jedna z kritických fáz kolobehu uhlíka. Lesy si s atmosférou vymenia obrovské množstvá CO2  a iných plynov a zároveň v stromoch a pôde v rôznej forme viažu (uskladňujú) uhlík. Uhlík viazaný v rastlinách resp. pôde sa nazýva „sekvestrovaný uhlík.” Uhlík ktorý sa navráti do atmosféry po tom, čo bol stromami a inými organizmami využitý ako zdroj energie na rast  sa nazýva „predýchaný uhlík.” Väčšina CO2 nad lesmi je pri fotosyntéze pohlcovaná stromami a slúži ako stavebný kameň a zdroj energie pri raste stromov.

 

Odhaduje sa, že množstvo uhlíka viazaného v pôde sa rovná množstvu viazanému v rastlinách a atmosfére.
  • Ako dlho je uhlík v stromoch viazaný? Časť uhlíka sa do atmosféry navracia pri dýchaní takmer okamžite, časť je súčasťou pletív stromov počas celej dĺžky ich života, či už je to 10 alebo stovky rokov. Keď strom odumrie resp. dôjde k strate niektorých jeho nadzemných orgánov (vetvy), hmota stromu sa hromadí na pôde kde je postupne rozkladaná baktériami a hubami. Pri rozklade sa naviazaný uhlík uvoľňuje naspäť do atmosféry alebo sa stáva súčasťou pôdy.
  • Ako dlho zostáva uhlík v pôde? Uhlík sa do atmosféry uvoľňuje priebežne pri rozklade tiel rastlín a živočíchov a pri dýchaní pôdnych organizmov. Väčšina ale zostáva viazaná v komplexných chemických zlúčeninách ktoré odolávajú rozkladu a v pôde pretrvávajú po stovky a tisícky rokov. Pôda je významným „úložiskom” uhlíka.
  • V „lesnom” cykle uhlíka zohráva dôležitú úlohu oheň. Pri lesných požiaroch dochádza k stratám na lesnej vegetácii (stromy, kríky, rastliny, ostatná biomasa) pričom sa spolu s ostatnými plynmi produkuje CO2 . Časť hmoty sa pri horení premieňa na drevné uhlie, v ktorom sa uhlík viaže natrvalo. Odhaduje sa, že pri lesných požiaroch oheň zničí len okolo 10 až 30 % biomasy lesa. Zvyšok zostáva v zmenenej forme na mieste. Zostávajúce živé stromy pokračujú vo svojej úlohe v prebiehajúcom cykle uhlíka. Mŕtve stromy sa postupne rozložia, ich uhlík sa buď uvoľní do atmosféry alebo vytvorí nový pôdny uhlík. Životný cyklus lesa sa zopakuje. Nový les pri raste pohltí obrovské množstvá CO2  a (zjednodušene) tak vykompenzuje množstvá uvoľnené do atmosféry pri požiari. Odhaduje sa, že 1 až 10 % odumretej biomasy lesa sa pretransformuje na drevné uhlie, ktoré predstavuje unikátne stabilnú formu uhlíka pretrvávajúcu miléniá.

 

 
Zdroj: http://wilderness.org/content/primer-carbon-cycling

 ​

​​