Biomasa

​​
Biomasa je biologický materiál pochádzajúci zo žijúcich alebo nedávno žijúcich organizmov. V prípade energetického využitia biomasy sa väčšinou myslí rastlinný materiál, ale biomasa ako termín sa v rovnakej miere aplikuje na materiál rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z chemického hľadiska je biomasa „vystavaná“ z uhlíka a obsahuje zmes organických molekúl s obsahom vodíka, obyčajne aj kyslíka, často dusíka a v menšom množstve tiež iných prvkov, alkalických zlúčenín a ťažkých kovov, ktoré sú často zložkou funkčných molekúl (napr. chlorofyl).
 ​

​​Ďaľšie informácie o biomase:
Lesná štiepka - perspektívny zdroj energie

Biomasa na webe:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa

http://www.agroserver.sk/temy/biomasa-biopaliva.html

http://www.inforse.org/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa.html

http://www.biofermentory.sk/

http://www.bioekoterm.sk/

http://www.bioenergybardejov.sk/

http://www.intechenergo.sk/

http://www.biomasa.sk/

http://www.stiepkovanie.sk/

 

 Obsah