Fosílne palivá

Fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn) tiež pochádzajú v z biologického materiálu, rozdiel oproti biomase ale je, že tento absorboval CO2  z atmosféry pre mnohými miliónmi rokov. Tieto palivá sa vyznačujú vysokou „hustotou“ energie, ktorá sa pri spaľovaní uvoľňuje pričom sa oxidáciou uhlíka resp. vodíka tvorí CO2  a voda (vodná para), ktoré sa uvoľňujú do prostredia. Týmto spôsobom sa uhlík viazaný po milióny rokov dostáva do ovzdušia a prispieva k zvyšovaniu atmosferickej koncentrácie CO2.