Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Príklad využitia biomasy

Príklad využitia biomasy

Jeden z príkladov využitia biomasy na produkciu energie

 

Foto: Matej SCHWARZ​

 

V Martinskej teplárenskej 13. mája tohto roku oficiálne spustili do prevádzky fluidný kotol na spaľovanie biomasy. Z pohľadu Slovenska sa jedná o výnimočnú investíciu. Tepláreň bude ako prvá na Slovensku produkovať stopercentnú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Martinská teplárenská takto ročne vyrobí 25 tisíc MWh elektrickej energie, čo predstavuje takmer tretinu z jej celkovej výroby, pričom dôjde k zníženiu produkcie oxidu siričitého o 170 ton a skleníkového plynu oxidu uhličitého o približne 50 tisíc ton ročne. Popol vzniknutý v procese spaľovania by sa v budúcnosti mal efektívne využívať na rekultiváciu pôdy.    


Obstarávacie náklady tejto investície, ktorá má hodnotu 16 miliónov EUR, nebudú pritom premietnuté do ceny tepla, pretože spoločnosť už nemusí nakupovať emisné kvóty a tak financie určené doposiaľ na nákup uhlia zostanú na Slovensku.  Investícia podstatnou mierou prispela k vytvoreniu 240 nových pracovných miest v LH a pridružených servisných službách.​​