Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Biomasa > Rozdiel biomasa a fosilné palivá

Rozdiel biomasa a fosilné palivá

Rozdiel medzi biomasou a fosílnymi palivami


Foto:Matej SCHWARZ

Kľúčovým rozdielom medzi biomasou a fosílnymi palivami je čas, kedy došlo k absorpcii uhlíka.

Biomasa „vychytáva“ uhlík z atmosféry počas svojho „rastu“  a navracia ho naspäť pri spaľovaní. V prípade trvalo udržateľného obhospodarovania prírodných zdrojov je biomasa spotrebovávaná a obnovovaná v rámci kontinuálneho cyklu. V prípade lesov je biomasa získavaná v priebehu života lesa v niekoľkých fázach, keď sa do lesa zasahuje za účelom zvýšenia jeho produkčného potenciálu, kvality, odolnosti voči škodlivým činiteľom a stability. Pri obnove novo vznikajúci les pokračuje v cykle viazania uhlíka, ktorý sa do atmosféry uvoľňuje pri spaľovaní lesnej biomasy z predchádzajúcej ťažby. V takomto prípade hovoríme o uzavretom cykle obehu uhlíka pri ktorom v zjednodušenej podobe sa množstvo absorbovaného CO2 vyrovná množstvu CO2  uvoľnenému do atmosféry.​

​​​