Spracovanie dendromasy

Spracovanie dendromasy v SR

 

Foto:Matej SCHWARZ

Slovensko je treťou najlesnatejšou krajinou Európskej únie. Takmer polovicu územia zaberajú lesy, pričom ich rozloha predstavuje približne dva milióny hektárov. Z tejto výmery 52 percent obhospodaruje súkromný sektor, zvyšných 48 percent je v obhospodarovaní štátu. Tento objem je schopný ročne vyprodukovať približne 4,5 milióna ton biomasy. V súčasnosti sa na Slovensku využíva len 1,8 milióna ton, najmä vo forme drevnej štiepky na výrobu energie. Štiepka je drvené drevo z konárov a iných zvyškov porastov nevhodných na iný spôsob spracovania. Na drvenie sa používa štiepkovač, ktorý hmotu spracováva priamo na mieste ťažby dreva. Kvalitné drevo sa odváža na ďalšie spracovanie, menej kvalitné sa využíva na výrobu štiepky. Tá následne slúži na vykurovanie rozličných objektov.

 

Výrobou lesnej štiepky sa na Slovensku zaoberá Biomasa, š. p., LESY SR. V roku 2008 podnik vyprodukoval 120-tisíc ton tohto paliva, v roku 2009 bol plán zvýšiť túto produkciu o ďalších 10-tisíc ton. Viac ako šesťdesiat percent štiepky pochádza z haluziny, konárov a odpadu zo stromov, ktoré predtým končili ako palivové drevo. V čase gradujúcej kalamity podkôrneho hmyzu sa spracováva aj poškodené ihličnaté drevo, ktoré tvorí až sedemdesiat percent spracovaného objemu. V roku 2008 závod pokrýval potrebu 90 percent všetkých domácich záujemcov. V roku 2009 podnik vyrobil 128 000 ton štiepky, 121 000 ton sa predalo. Plán na rok 2010 predstavuje 160 000 ton.​​​