Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka

Vidiek

Program rozvoja vidieka - je programovým dokumentom na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Hlavným cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

 

 Obsah