PRV 2014 - 2020

Dňa 13. februára 2015 Európska komisia schválila Program rozvoja vidieka 2014-2020 na základe ktorého bude SR poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020 pre rezort pôdohospodárstva a teda aj lesníctva.

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 schválený Európskou komisiou: http://www.apa.sk/index.php?navID=496

 

 Obsah