Zoznam druhov vtákov

pre platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach:

  1. dravce a sovy – Včelár lesný, Haja tmavá, Haja červená, Orliak morský, Hadiar krátkoprstý, Orol krikľavý, Orol kráľovský, Orol skalný, Sokol rároh, Sokol sťahovavý, Výr skalný, Kuvik vrabčí, Sova dlhochvostá, Kuvik kapcavý,
  2. brodivce – Bocian čierny,
  3. dutinové hniezdiče – Žlna sivá, Ďateľ čierny, Ďateľ prostredný, Ďateľ bielochrbtý, Ďateľ trojprstý, Muchárik červenohrdlý, Muchárik bielokrký,
  4. lesné kury – Tetrov hlucháň, Tetrov hôľniak