Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Podpory a dotácie > Program rozvoja vidieka > PRV 2014-2020 > Zoznam území európskeho významu (ÚEV)

Zoznam území európskeho významu (ÚEV)

oprávnených pre podporu v rámci operácie:

Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu (ÚEV nachádzajúce sa celkom alebo časťou vo 4. a/alebo 3. stupni ochrany prírody na lesných pozemkoch)

Kód ÚEV Názov
SKUEV0003 Rimava
SKUEV0010 Komárňanské slanisko
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0074 Dubník
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0095 Panské lúky
SKUEV0096 Šurianske slaniská
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0143 Biely Váh
SKUEV0146 Blatá
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0164 Revúca
SKUEV0167 Bezodné
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0190 Slaná Voda
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0228 Švihrová
SKUEV0243 Orava
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0274 Baské
SKUEV0277 Nad vinicami
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV0552 Lohotský močiar
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0665 Strečnianske meandre Váhu
SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV0021 Vinište
SKUEV0024 Hradná dolina
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0058 Tlstá
SKUEV0065 Marcelovské piesky
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0077 Dunajské trstiny
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0098 Nesvadské piesky
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0126 Vinodolský hájik
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0150 Červený Grúň
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0176 Dvorčiansky les
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0193 Zimník
SKUEV0207 Kamenná baba
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0222 Jelešňa
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0290 Horný tok Hornádu
SKUEV0292 Drieňová hora
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0308 Machy
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0641 Papradianka
SKUEV0644 Petrovička
SKUEV0648 Príslop
SKUEV0737 Palanta
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1337 Pieniny
SKUEV1357 Cerová vrchovina