Vyhlasovanie LC

Doplňujúce informácie k vyhlasovaným lesným celkom

LC pre rok začiatku platnosti 2022
OÚ OOP Názov LC Číslo rozhodnutia o určení LC Výmera lesných pozemkov podľa hranice LC určenej v rozhodnutí OÚ OOP
Prešov Obecné lesy Ihľany OU-PO-OOP4-2020/012695-003-FIL 565.9652
Prešov Lesy na LHC Turcovce OU-PO-OOP4-2020/015570-003-FIL 8 162.4761
Prešov Lesy na LHC Nižná Jablonka OU-PO-OOP4-2020/014557-003-FIL 6 532.2873
Prešov Lesy na LHC Medzilaborce OU-PO-OOP4-2020/013777-003-FIL 7 945.0702
Prešov Lesy Na LHC Krásny Brod OU-PO-OOP4-2020/015263-003-FIL 5 777.3584
Prešov Lesy na LHC Humenné OU-PO-OOP4-2020/013240-003-FIL 7 743.5089
Prešov Cemjata OU-PO-OOP4-2020/012489-003-FIL 1 333.6767
Prešov Lesy Tichý potok OU-PO-OOP4-2020/012730-003-FIL 6 772.4635
Trenčín Kšinná OU-TN-OOP4-2020/013790-004 5 332.6140
Trenčín Nové Mesto OU-TN-OOP4-2020/013791-026 5 557.5061
Trenčín Opatová OU-TN-OOP4-2020/013792-016 5 011.6759
Trenčín Patrovec OU-TN-OOP4-2020/013793-043 7 212.6441
Trenčín Slatina OU-TN-OOP4-2020/013794-030 7 847.3221
Trenčín Stará Turá OU-TN-OOP4-2020/013795-004 5 872.7551
Trenčín Trenčianske Stankovce a Lesy MODR OU-TN-OOP4-2021/002291-032 5 908.4239
Žilina Kantor OÚ-ZA-OOP4-2020/050426/SCH 6 634.3213
Žilina Kláštor OÚ-ZA-OOP4-2020/050429/SCH 5 399.7518
Žilina Kýčera OÚ-ZA-OOP4-2020/050428/SCH 5 000.9267
Žilina Lokca OÚ-ZA-OOP4-2020/050433/SCH 7 110.3953
Žilina Martinské hole OÚ-ZA-OOP4-2020/050427/SCH 5 396.9722
Žilina Paráč OÚ-ZA-OOP4-2020/050432/SCH 4 954.4381
Žilina Rudno OÚ-ZA-OOP4-2020/050431/SCH 3 118.9864
Žilina Zakamenné OÚ-ZA-OOP4-2020/050434/SCH 4 724.8858
Košice Brzotín OU-KE-OOP4-2020/028966 5 226.5243
Košice Jablonov OU-KE-OOP4-2020/028965 7 767.8660
Košice Jovsa OU-KE-OOP4-2020/029561/SZC 1 196.2491
Košice Krásnohorské Podhradie OU-KE-OOP4-2020/029558/SZC 7 624.1046
Košice Plešivec OU-KE-OOP4-2020/029511 8 755.1203
Košice Strážske OU-KE-OOP4-2020/029512 7 573.1602
Banská Bystrica Čebovská Bukovina OU-BB-OOP4-2020/013031 6 354.6780
Banská Bystrica Halič OU-BB-OOP4-2020/013032 7 206.7461
Banská Bystrica Nová Ves OU-BB-OOP4-2020/013033 7 586.2883
Banská Bystrica Osrblie OU-BB-OOP4-2020/013038 4 335.3117
Banská Bystrica Slovenské Kľačany OU-BB-OOP4-2020/013035 7 880.6811
​Žilina ​Mestské lesy Kremnica1 ​OÚ-ZA-OOP4-2020/052209/SCH ​73.2120