Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Vlastník lesa

Vlastník - obhospodarovateľ lesa

Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku

Lesné celky a kódy plánov

Štátna pomoc

Informácie súvisiace so štátnou pomocou pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa pri vyhotovení PSL nájdete v sekcii Štátna pomoc.

 

 Obsah