Projekt pre tvorbu LDM

Projekt pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy - mapy2009b.xml

Projekt vychádza s projektu mapy2008.xml. Dôvodom pre aktualizáciu projektu mapy2008.xml bolo:
  • problémy s vykresľovaním prerušovaných línií (chodník, zvážnica) na líniách s hustým záznamom lomových bodov (track z GPS)
  • potreba doplnenia definícií nových užívateľských tabuliek do projektu (občasný tok na hranici JPRL (U_ob.tokLP), stromový výber (S_ucel_s).

Projekt mapy2009b.xml vyžaduje použitie verzie súboru TLSymLib8.dll z 18.5. 2009 alebo novšej. Pokiaľ je v adresári komponentov c:\program files\common files\topolnt  staršia verzia, postačí ju prepísať aktuálnou, nie je potrebné nič inštalovať.

 


prevodník standard1 je základný pre zobrazenie
mapy v projekte mapa2009b

Problémy s vykresľovaním prerušovaných línií boli spôsobené tým, že knižnica TLS vznikla importom nastavení z Topolu rady 6.x. Vzhľadom k vyššej kvalite kresby u knižníc SLI bola vhodnejším riešením nanovo definovať  problémové objekty už v SLI formáte knižnice. Súbor knižnice standard1.SLI bol síce obsiahnutý v projekte mapy2008.xml ale vtedajšia  verzia súboru knižnice obsahovala iba niekoľko neštandardných  značiek.

 

V súčasnosti je knižnica standard1.SLI doplnená o líniové a plošné objekty platného mapového štandardu ako aj o 1 nový bod – výber stromový (ťažba). Pôvodné bodové objekty nie sú zatiaľ v tomto súbore riešené.  Bolo by  to časovo náročné,  museli by sa nadefinovať nanovo - do SLI knižnice nie je možné kresbu importovať z TLS.  Preto sa pre body naďalej využíva pôvodná knižnica standard.TLS. U plošných objektov boli oproti knižnici standard.TLS opravené bodky OL UL (kolorovanie pre TŠMD)- dostali sa plne do popredia.

 


Inštalácia TopoLu obsahuje užívateľsky komfortný
editor značiek pre knižnice vo formáte SLI

Aby nebolo nutné bodové a plošné objekty zvlášť nastavovať pre mapu v novom a v starom formáte, je prevodník standard1 vytvorený spojením knihoven standard.TLS a standard1.SLI. Standard1.SLI je preto v projekte prednastaveným prevodníkom.

 

Líniové značky nebolo možné riešiť rovnakým spôsobom, pretože kódy značiek línií medzi platným štandardom a štandardom z roku 1999 v niektorých intervaloch prekrývajú. Preto je stále platný prevodník Ldm  a knižnica LDM.TLS, ktorý sa následne musí nastaviť pre zobrazenie tabuľky línií u máp v starom štandarde. Problémy s vykresľovaním prerušovaných línií (chodník, zvážnica) na líniách s hustým záznamom lomových bodov (track z GPS) sú aj v knižnici LDM.TLS. Tieto sú však zriedkavejšie, pretože „husté“  línie vznikajú až v poslednej dobe v súvislosti s rozšírením merania  pomocou GPS. Pri najbližšej aktualizácii nastavení pre Topol vznikne nová knižnica LDM.SLI pre línie podľa mapového štandardu z roku 1999.

 

Pôvodný projekt mapy2008 funguje aj na týchto nových nastaveniach v adresári grafika, pretože súbor standard.TLS sa nemenil.  Súbory knižníce TLS sú v rámci podpory tvorby lesníckej digitálnej mapy „výbehovými“, postupne budú nahrádzané SLI súbormi.

 

Výhodou využívania  SLI je oveľa jednoduchšie doplnenie nadštandardnych užívateľských značiek, pretože editor knihovny štandardne dodávaný s TopoLom je na vysokej úrovni.

 

Nastavenia TopoLu NT (8.0 - 9.5) (grafika2009b.zip) 


​​​​