Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Vyhotovovateľ PSL > Tlač mapových listov

Tlač mapových listov

Tlač mapových listov lesníckej mapy podľa štandardu

Tlač mapových listov lesníckej mapy podľa štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva v TopoLi verzie 9.0.
TopoL Software zverejnil 27.2.2009 na svojich stránkach ( www.topol.cz ) aktualizáciu verzie 9.06. Pribudla funkcia Tlač lesníckych map Slovenska. Táto funkcia je modernizovanou obdobou rovnakej funkcie z verzie 6.0 (ktorá už vo vyšších verziách neskôr chýbala). Umožňuje tlačiť mapovú kompozíciu podľa štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva – vzor č.1 štandardu (príloha č.4).

 

Obrázok 1 - funkcia v menu (s navolenou rýchlou klávesou) a v užívateľsky definovanom menu


 

 

Obrazovky funkcie pripomínajú riešením verziu 6.0.

  • umožňujú tzv. sútlač mapových listov (len pre vektorové dáta!)
  • povoliť alebo zamietnuť výstup kladov mapových listov. Pri zamietnutí sa klad listov (SJTSK 1: 5000) využíva pri orientácii obsluhy, avšak do výstupu sa nedostane
  • Značka Copyright – je na rozdiel od verzie 6.0 raster. To umožňuje jednoduchým spôsobom vložiť do tiráže mapy znak firmy.
  • mimorámové údaje (tiráž) je možné povoliť al. zakázať
  • obsah mapového listu je možné buď určiť stredom (zriedkavé, vhodné len ak sa tlačí len jedna mapa) alebo pravou hornou mapou SJTS 1:5000

 

Obrázok 2 - TopoL 9.0 umožňuje zadať farebné logo firmy z rastra

 


 

Obrázok 3 - zadávanie tiráže mapy

 


 

Program eviduje na obrazovke zaradené tlačové listy. Zobrazenie zaradenia sa stratí pri zavretí mapového okna. Zavretie mapového okna prináša so sebou stratu nastavení, je oveľa vhodnejšie zavrieť a opätovne otvoriť TopoL!

 

 


 

Minimálne rozmery veľkosti papiera v tlačiarni sú 680 x 840 mm, teda o niečo väčšie než potrebovala verzia 6.0. Nedodržanie minimálnych rozmerov sa prejaví v prvom rade na názve mapy a čísle mapového listu, ktoré nebudú na svojich miestach. Ak zväčšenie plochy počas behu TopoLu nepomôže, je vhodné zmeniť veľkosť média vo Windows pri vypnutom Topoli.

 

Môže sa stať, že problém pretrváva aj keď je veľkosť papiera v poriadku alebo sa chyba v mimorámových údajoch neočakávane zjavi počas tvorby mapovej sady, aj keď predtým už bolo v poriadku reprodukovaných niekoľko máp. Na príčine je spravidla tzv. úbytok systémových zdrojov  a tak pomôže len reštart celého PC. Ohľadom systémových zdrojov je vhodné pred tlačou väčšej sady máp najprv preventívne reštartovať PC. Pre tlač ďalšej mapy v poradí je potrebné znovu zavolať funkciu, preto je vhodné si ju nastaviť na rýchlu klávesu alebo ju vložiť do užívateľského panela nástrojov.


V súčasnosti je pre správne fungovanie funkcie nevyhnutné skopírovať súbor  SMLPrint.XML  do poddaresára Printmaps\MS\ (v adresári kde je TopoL.exe).

 

Obrázok 4 - mapa imisných pásiem vyhotovená pomocou tejto funkcie


  

​​​