Skip Navigation LinksForest Portál > Odborná sekcia > Vyhotovovateľ PSL > Transformácia rastrov

Transformácia rastrov

Transformácia máp katastra nehnuteľností v systéme Gellerthegy 1 :2880 pre TopoL 9.0 v obrazoch

Obrázok 1 - po otvorení rastru nám Topol oznámi, že raster nie je transformovaný

 

 

 

 

Obrázok 2 - funkcia  transformácie rastra

 

 

 

 

Obrázok 3 - vyberieme si systém mapového listu, vhodné je mať zapnuté automatický presun. Topol má v menu omylom 2x 1:2880, zrejme druhý prípad bol pre zriedkavú mierku 1 : 2500. Transformácia pomocou prvej 1 : 2880 fungovala správne.

 

 

 

 

Obrázok 4 - nomenklatúra súradnicového systému stabilného katastra (1:2880) na príklade triangulačného listu ZS XII 14 (16 mapových listov),

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Zadanie označenia mapového listu do TopoLu -  Topol pozná len označenie číslami . Sekce býva uvádzaná v rohoch mapových listov,  (nezamieňať s miestnym číslovaním používaným na katastri)

 

 

 

 

Obrázok 6 - Na obrazovke vyberieme len zdrojové vlícovacie body (cieľové zadal Topol), transformáciu najčastejšie afinnú. Mapové rohy zadávame v poradí: ľavý horný, pravý horný, ľavý dolný, pravý dolný.

 

 

 

 

Obrázok 7 - ak je scanovaný podklad kvalitný, odchýlky sú minimálne

 

 

 

 

Obrázok 8 - vhodné je orezať  z rastru mimorámové údaje. Topol 9.0 však potrebuje pri polygone sa vrátit na ten istý bod, v ktorom polygon začína (počiatočný bod je potrebné znovu odkliknúť ako bod konečný)

 

 

 

 

Obrázok 9 - Názov rastra je vhodné zvoliť tak aby jednoznačne vyjadroval o akú mapu ide. Ak sa predpokladá otváranie rastru v Topoli verzie 6, je nutné nepresiahnuť 8 znakov v názve!

 

 

 

 

Obrázok 10 -  správnosť transformácie rastra nám potvrdí súlad s gridom Gellerthegy  1 : 2880

 

 


​​