Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Cieľové skupiny projektu

Cieľové skupiny projektu

 

  • Štátna a verejná správa (vrátane špecializovanej štátnej správy)
  • Vyhotovitelia programov starostlivosti o lesy
  • Vlastníci a užívatelia lesov, odborní lesní hospodári
  • Lesnícky výskum, veda a vzdelávanie
  • Miestna samospráva (územné plánovanie, krízový manažment územia, a p.)
  • Široká verejnosť (rekreácia, turistický ruch, a p.)