Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Typ, cieľ a výsledky projektu

Typ, cieľ a výsledky projektu

Typ projektu

 

Investícia do špičkovej technológie DPZ (letecký laserový scanner LIDAR s príslušenstvom) ktorá prispeje k skvalitneniu a rozšíreniu spektra dostupných informácií o lesných ekosystémoch SR.

 

Cieľ projektu

 

Cieľom je zachovanie integrity, trvalosti produkcie a multifunkčného charakteru lesných ekosystémov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien a pôsobenia ďalších škodlivých činiteľov na prostredie.

 

Hlavné výsledky projektu

 

  1. Zefektívnenie procesu plánovania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
  2. Výrazné skvalitnenie dostupnosti presných a časovo aktuálnych údajov o lesoch - komplexná dátová a mapová podpora pre hlavné záujmové skupiny a verejnosť