Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Konečný prijímateľ projektu

Konečný prijímateľ projektu

Konečný prijímateľ projektu: NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

NLC je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR. Vznikla 1. januára 2006 zlúčením Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen.

 

Národné lesnícke centrum tvoria štyri ústavy:

 

  • NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen)
  • NLC - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen)
  • NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen)
  • NLC - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen)