Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Očakávané hlavné výstupy

Očakávané hlavné výstupy

Hlavnými výstupmi projektu bude rozšírená ponuka údajov o lesoch, ich stave a vývoji a mapových výstupov skvalitňujúcich možnosti rozhodovania na úrovni plánovania a hospodárenia v lesoch a krajine.

 

V rámci projektu sa na pilotnom území lesov s rozlohou približne 5000 km2získajú digitálne údaje, z ktorých sa po spracovaní vytvoria nasledovné výstupy:

 

  1. digitálny model terénu (DMT) pre pilotné územie
  2. digitálny výškový model pre pilotné územie
  3. vyhodnotenie situácie potrebnej pre lesnícke mapovanie na 3D modeloch
  4. vyhodnotenie zdravotného stavu lesov na báze NIR/CIR dát
  5. vyhodnotenie hraníc lesom porastených území (na Slovensku les pokrýva aj nelesné pozemky, ktoré nie sú predmetom hospodárenia podľa schválených programov starostlivosti a ich výmera nie je známa).
  6. vyhotovenie (true) ortofoto máp v kombinácii s ostatnou situáciou

Každoročne sa zabezpečí objektívnych údajov DPZ o lese na výmere cca 5000 km2 dostupných verejnosti v novej digitálnej podobe (aj online) po sprevádzkovaní technológie