Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Organizačná zložka NLC-ÚLZI

Organizačná zložka NLC-ÚLZI

Organizačná zložka konečného prijímateľa zodpovedná za realizáciu projektu: ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY (NLC-ÚLZI)

NLC-ÚLZI sa špecializuje na oblasť poskytovania komplexných informácií o stave a vývoji lesov v SR a oblasť lesníckej fotogrametrie a tvorby štátneho mapového diela.

 

Medzi jeho hlavné činnosti patria:

 

  • Úlohy týkajúce sa zberu, správy a poskytovania komplexných informácií o stave a vývoji lesných zdrojov vrátane geoinformácií, rezortnej a poľovníckej štatistiky.
  • Odborné zastrešenie a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH) na celom území štátu.
  • Tvorba metodík, postupov, analýz a prognóz, informačných technológií a technológií na zber a spracovanie leteckých meračských snímok prostredníctvom digitálnej fotogrametrie a 3D vizualizácie.
  • Štvrťročné trhové spravodajstvo o dodávkach a cenách dreva
  • Odborné úlohy týkajúce sa prípravy Zelenej správy, špeciálnych prieskumov, odborné posudky, stanoviská a pod.
  • Správa a rozvoj národného portálu o lesoch www.forestportal.sk
​​