Skip Navigation LinksForest Portál > Monitoring a výskum > Použitá technológia

Použitá technológia


Projekt je založený na implementácii modernej DPZ technológie do procesu získavania údajov o lesných ekosystémoch a následných plánovacích a riadiacich procesov.

 

Technológie DPZ sú schopné poskytnúť širokú škálu objektívnych geopriestorových informácií a plne zodpovedajú požiadavkám na jednoduchosť (letový plán, plne automatizované získavanie dát), flexibilitu (mnohostranné využitie získaných údajov), vysokú produktivitu (najrýchlejší výrobný proces), efektívnosť procesov (integrácia komponentov do vysoko funkčného celku) a spoľahlivosť (komplexné riešenia priamo od výrobcov). Tieto zariadenia poskytujú kvalitnejšie výstupy za kratšiu dobu a nižšiu cenu než tradičné metódy získavania informácií o lesoch.

 

Digitálne letecké kamery poskytujú výstupy, ktoré sa očakávali od družicových (satelitných) zariadení, ale tieto ich neboli schopné v plnej miere poskytnúť ako napr.:

 

  • bezošvé pokrytie veľkých územných celkov,
  • snímky poskytnuté v rýchlom časovom slede bez zbytočných časových prestojov,
  • nízka nákupná cena.

 

V spoločnej kombinácií digitálnej leteckej meračskej kamery a LIDARu sa dosahuje synergický efekt vysokej presnosti štruktúrnych zložiek krajiny s kvalitatívnymi údajmi, ktoré ovplyvňujú a precizujú procesy riadenia a rozhodovania.

 

Letecké kamery sú menej náročné na prevádzku a nezávisia až tak od aktuálnych poveternostných podmienok ako satelitné zariadenia na snímkovanie zemského povrchu. Pri zalietavaní územia je možné jednoducho vyčkať na priaznivejšie podmienky a získať snímkový materiál operatívnejšie a v kratšom čase ako v prípade satelitov, keď je potrebné čakať na ďalší oblet Zeme. Letecké kamery tým, že sú nainštalované na palube lietadla dokážu za jeden letový deň pokryť väčšie územie ako satelity. Zároveň je omnoho jednoduchšie v prípade potreby konkrétne územie znovu zalietať a vytvoriť tým bezošvú mozaiku snímok v kratšom čase ako v prípade satelitnej technológie. Technológia LIDAR zatiaľ nemá rovnocennú satelitnú technológiu na získavanie presných topografických údajov a štruktúrnych zložiek krajiny. Výhodou leteckých technológií DPZ je flexibilná letová hladina podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Montáž a školenie
Mont� Mont� Mont� Mont� Mont� Mont� Mont� Mont� Mont�

Softvér a hardvér
Softv�r Softv�r Softv�r Softv�r Softv�r Softv�r Softv�r Softv�r